publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila třetí studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Třetí ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 20. června. Jejím cílem byla návštěva hornického areálu ve městě Złoty Stok. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni tentokrát doprovázely učitelky Ing. Lucie Černá a Mgr. Blanka Tučková. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou opět s řidičem Petrem Matějíčkem, průvodcem byla již tradičně paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a studentům tlumočila znovu paní Markéta Sergejko.

Celá skupina si detailně prohlédla celý areál ve Złotem Stoku. Zdejší zlaté doly byly ve středověku nejvýnosnějšími doly celého Slezska. Nejprve studenti zavítali na podzemní turistickou trasu Zlatého dolu. Zde si prohlédli štolu s názvem Gertruda, Chodbu smrti a po krátkém přechodu také Černou štolu, kde se nachází jediný polský podzemní vodopád. Závěrem trasy pak byla jízda Podzemní oranžovou tramvají. Poté byl zajištěn oběd v místním baru, situovaném v bývalé kovárně. Po obědě si studenti zkusili své štěstí při rýžování zlata a již byl čas k přechodu do další části areálu – Okrové štoly. Ta je označována za nejkrásnější štolu Zlatých Hor. Turistům je zpřístupněna od roku 2017. Posledním cílem studijní cesty byla prohlídka středověké hornické osady, umístěné hned vedle Okrové štoly. V ní si mohli účastníci nejen prohlédnout věrné kopie středověkých hornických zařízení, ale také si jejich obsluhu sami vyzkoušet. Součástí byl i strašidelný podzemní tunel a katovna. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – balenou neperlivou vodu a obloženou šunkovou bagetu, kterou připravilo Občerstvení u Neratovských v Žamberku.