publicita

Brožura o partnerech a kulturní kalendář vydané v rámci projektu Žijeme spolu

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, se dále rozvíjí v rámci aktivity projektu Zvýšení úrovně informací o přeshraniční spolupráci regionu Orlicko – Kladsko. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko vydala k tomuto tématu dvě brožury.

Brožura o partnerech obsahuje informace o všech čtyřech partnerech projektu, jimiž jsou na české straně vedoucí partner projektu Sdružení obcí Orlicko a Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko a na polské straně okres Kladsko a Sdružení obcí Kladsko. Tuto tiskovinu lze především využít ke komunikaci mezi partnery a dalšími profesními organizacemi v česko-polském regionu.

Kulturní kalendář je brožura představující tradiční kulturní, společenské i sportovní akce oblasti Orlicko-Kladsko. Najdete zde 36 příležitostí, kde a kdy si oživit návštěvu oblasti o další přidanou hodnotu. Opět se zde nachází akce z území všech čtyř výše zmíněných partnerů projektu. Brožura jistě přispěje k prohloubení spolupráci partnerů s infocentry a touroperátory.