publicita

DENIK.CZ informuje o aktivitách česko-polského projektu Žijeme spolu

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů došel do finále. Jedná se o projekt spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů – na české straně Sdružení obcí Orlicko a DS Orlické hory a Podorlicko a na straně polské Sdružení obcí Kladské země a Powiatu Kłodzki.

Aktivity projektu Žijeme spolu, které proběhly v letech 2020 – 2022 prezentovala DS Orlické hory a Podorlicko v regionálních výtiscích DENÍKU.CZ – Rychnovském a Orlickém 9. června 2022.

Ještě před vypuknutím pandemie v únoru 2020 DS OHP uspořádala dvoudenní workshop pro české a polské regionální producenty v Hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě i s praktickou částí v dobrušském pivovaru Rampušák.

V září stejného roku se podařilo dokončit dva poslední jednodenní kurzy polského jazyka v April hotelu Panorama.

Po vynucené přestávce v září 2021 uskutečnila DS OHP 2-denní studijní cestu pro české a polské touroperátory, zástupce partnerů a pracovníky TIC po pardubické straně Podorlicka – účastníci navštívili Žamberk, Choceň, Ústí nad Orlicí, Tvrz Orlici a Letohrad.

Další významnou aktivitou byly studijní cesty studentů OA a SOŠ cestovního ruchu v Chocni. Zbývalo 6 z celkových dvanácti výjezdů. Tři z nich proběhly v září 2020 a poslední tři pak vzhledem k situaci až v květnu 2022.

V rámci projektu taktéž byla zajištěna doprava českých účastníků na dvě z aktivit polských partnerů – v květnu 2022 na workshop pro turistická informační centra a v červnu na závěrečnou konferenci projektu.

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064