publicita

DENIK.CZ informuje o posilování příhraniční spolupráce v česko-polském projektu Žijeme spolu

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů, je projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů.

DS OHP letos zorganizovala 6 výjezdových studijních cest v rámci aktivity Posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Zúčastnili se jich studenti a pedagogové Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni. Jejich cílem bylo zvýšení povědomí o atraktivitě území u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury a regionální výroby. Postupně byly navštíveny Pevnost a Minieuroland v KłodzkuDuszniki-Zdrój s Muzeem papírenství, japonská zahrada a Anielská obora, která je součástí Ekologického hospodářství Eko – Ar v Jarkowě a doly Złoty Stok. Na podzim následovala Zoo Wrocłavzámek Książ a historické věže v Bystrzyci Kłodzké, Orlickém Záhoří a Neratově.

V rámci aktivity projektu Společná identita obyvatel regionu Orlicko – Kladsko proběhlo letos také 7 lekcí kurzu polského jazyka pro zástupce turistických informačních center, členy a partnery DS OHP. Lekce probíhaly mimo letní prázdniny v měsíčních intervalech pod taktovkou lektorky a rodilé mluvčí. Jejich hlavním cílem je zvýšit jazykové znalosti, což povede ke zlepšení kvality komunikace mezi českými a polskými institucemi a usnadní domluvu také pracovníkům informačních center.

Začátkem prosince 2019 tyto aktivity projektu Žijeme spolu prezentovala destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v regionálních výtiscích DENÍKU.CZ.