publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko realizuje pro studenty studijní cesty do Polska

Další letošní aktivitou v rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko realizuje posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

První tři studijní cesty se uskuteční v měsíci květnu a červnu. Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi o budoucím zaměstnání.

V rámci projektu Žijeme spolu dochází k návaznosti na historii, a zejména k dalšímu rozvoji spolupráce českých partnerů – Sdružení obcí Orlicko a Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko s polskými partnery – Sdružením obcí Kladské země a Powiatem Klodzkim.  Cílem je zvýšení intenzity této spolupráce, regionální sounáležitost a vzájemného poznání sousedních příhraničních regionů. Projektem Žijeme spolu tak pokračuje upevňování vztahů a spolupráce na území regionu Orlicko – Kladsko.

Studijní cesty na období květen – červen:

      9. 5. 2019 – Kłodzko

     30. 5. 2019 – Duszniky Zdrój, Jarków

     20. 6. 2019 – Złatý Stok