publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila čtvrtou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Čtvrtá ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 10. září. Jejím cílem byla návštěva zoologické zahrady ve městě Wrocław. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni tentokrát doprovázeli Mgr. Dana Tomášová a Ing. Radek Kroulík. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou opět s řidičem Petrem Matějíčkem, průvodkyní byla znovu paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a studentům již tradičně tlumočila paní Markéta Sergejko.

Studenti si prohlédli ZOO Wrocław, která je nejstarší a počtem druhů také největší zoologickou zahradou v Polsku. V Polsku je také zoologickou zahradou nejnavštěvovanější a v tomto ohledu drží 5. místo v Evropě. Na rozloze 33 ha zde skupina viděla přes 1100 druhů zvířat, ať už ve venkovních výbězích, menších pavilonech, či unikátní expozici Afrykarium. Ta prezentuje život ve vodě a jejím okolí v různých částech Afriky – jako je řeka Kongo, Mosambický kanál a další. Oběd proběhl v restauraci Przystanek ZOO, jež je součástí areálu zoologické zahrady. Po něm pak studenti mohli shlédnout také několik zajímavých krmení zvířat, kupříkladu žraloků, kapustňáků, tučňáků nebo lachtanů. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – wrap se šunkou a sýrem, brownies a jablko z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou neperlivou vodu.