publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila devátou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby. Rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Poslední z letošních 3 studijních cest se uskutečnila dne 30.9.2020. Jejím cílem byla návštěva města Kłodzko. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli Ing. Lucie Černá a Mgr. Václava Půlpánová. Dopravu studijní cesty zajistila již tradičně společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou tentokráte s řidičem Josefem Mimrou. Tlumočení se opět ujala Markéta Sergejko a průvodcovskou část si vzala na starost Mgr. Veronika Rýznarová.

Účastníci studijní cesty jako první zamířili v Kladské pevnosti do protipěchotních minérských chodeb, kde prošli okolo 1 km tunelů. Poté si prohlédli horní část pevnosti a dozvěděli se spoustu zajímavých informací nejen z její historie a života v ní. Součástí byl také panoramatický výhled na celé město i okolí. Na obědě si studenti pochutnali v areálu Minieurolandu. Po něm pak prozkoumali právě tento park miniatur s více než 40 propracovanými modely budov z Dolního Slezska, Země Kladské, Evropy i celého světa. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty také svačinu – wrap se šunkou a sýrem, brownies a hrušku z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou perlivou vodu.