publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila druhou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi o budoucím zaměstnání.

Druhá ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 30. května, cílem byla prohlídka Japonské zahrady a Anielské obory v Jarkówě, a také návštěva Muzea papírenství v lázeňském městečku Duszniki Zdroj. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni tentokrát doprovázely učitelky Lucie Černá a Václava Půlpánová. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou opět s řidičem Petrem Matějíčkem, průvodcem byla opětovně paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a tlumočila jako již na první studijní cestě paní Markéta Sergejko.

V rámci studijní cesty skupina navštívila v malé obci Jarków krásnou a opečovávanou soukromou Japonskou zahradu, kterou majitel Edward Majcher zpřístupnil již v roce 2003 veřejnosti. Japonská zahrada o rozloze 1.000 m2 je propletená množstvím cestiček z vyskládaných kamenů i šotolinových. Ty vás zavedou do zajímavých zákoutí s jezírky, vodopády, upravenými stromy, soškami a jinou drobnou architekturou. Další návštěva patřila Anielské oboře, která je součástí Ekologického hospodářství Eko – Ar. Zde skupinku studentů provedl ekologickým hospodářstvím osobně majitel Miroslav Lech, a jeho žena Anna představila výrobky vyrobené z arónie, kterou tu pěstují a zpracovávají do formy několika desítek produktů, které si tu můžete zakoupit. Kromě toho tu najdete „galerii“, ve které vás obklopí nespočet andělů. Poté se skupina přemístila do vyhlášeného lázeňského městečka Duszniky Zdrój, kde v restauraci Dobre Smaki zajistili organizátoři oběd. Po výborném obědě skupina studentů navštívila ojedinělou památku v Polsku a to Muzeum papírnictví, kde se účastníci dozvěděli, že je zde dodnes funkční papírenský mlýn, který vznikl před rokem 1562. V současné době je také muzeum největším výrobcem ručního papíru v Polsku. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – balenou neperlivou vodu a obloženou šunkovou bagetu, kterou připravilo Občerstvení u Neratovských v Žamberku.