publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila jedenáctou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby. Rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Druhá studijní cesta, konaná dne 9. května 2022, účastníky zavedla do města Szczytna a nedalekému zámku Leśna Skała na vrcholu Szczytnik. Studenty třetích ročníků Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli učitelé Mgr. Lukáš Chadima a Mgr. Milan Ryjáček. O organizaci studijní cesty se postarala Mgr. Veronika Musilová, na místo nás bezpečně dovezl pan řidič Petr Matějíček ze společnosti AUDIS BUS, s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Tlumočení se ujala Markéta Sergejko. Pro všechny účastníky studijní cesty Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zajistila sendvič se šunkou, sýrem a zeleninou, brownies, jablko a balenou vodu z Bistra Portuše.

Na zámku Leśna Skała studenty nejprve čekala prohlídka Muzea zvuku, kde zjistili odkud hudební nástoje pochází, jak se používaly a také poznali jejich vynálezce. Díky interaktivní prohlídce a průvodcům jsme viděli většinu místních exponátů v chodu. Následoval přejezd na oběd do restaurace Tajemniczy Ogród. Odpoledne nastal čas na prohlídku interiérů zámku Leśna Skała. Byl vybudován v roce 1837 na místě menší pevnosti z konce 18. století hrabětem Leopoldem von Hochbergem. Od 30. let 20. století  byl zámek v majetku Kongregace Misionářů sv. Rodiny. Ti zde založili misijní školu a postavili nedalekou kalvárii. Po 2. světové válce byl zámek zestátněn a sloužil jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže. V roce 2006 byl zámek navrácen Misionářům sv. Rodiny a do roku 2020 zde byl domov sociální péče. V současné době je hrad ve správě Nadace Leśna Skała. Prohlídka studentům přiblížila stav památek, které byly v minulém století využívány k jiným účelům a nyní jsou citlivě opravovány a zpřístupňovány návštěvníkům.

  

 

 

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064