publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila osmou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby. Rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Druhá z letošních 3 studijních cest se uskutečnila dne 22.9.2020. Jejím cílem byla návštěva Zlatého Stoku. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli Mgr. Diana Brabcová a Mgr. Blanka Lesáková. Dopravu studijní cesty zajistila již tradičně společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou s řidičem Petrem Matějíčkem. Tlumočila opět Markéta Sergejko a průvodcovskou část si vzala na starost Mgr. Veronika Rýznarová.

První zastávkou ve Zlatém Stoku byla podzemní trasa v bývalém dole na zlato. Účastníci studijní cesty si prohlédli asi za hodinu a půl štolu Gertruda, chodbu smrti, či malé muzeum výstražných cedulek. V druhé části prohlídky přišla na řadu Černá štola s podzemním vodopádem a 300 m dlouhá jízda podzemní oranžovou tramvají. Následoval oběd v místní krčmě. Dále studenti prozkoumali různé druhy středověkých technických zařízení v hornické osadě. Většinu z nich si mohli také na vlastní kůži vyzkoušet. Posledním cílem byla Okrová štola hned vedle osady. Je nazývaná nejkrásnější štolou Zlatých hor a před vchodem do ní mohli účastníci ochutnat pramen s místní léčivou vodou. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty také svačinu – wrap s kuřecím masem, brownies a jablko z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou perlivou vodu.