publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila pátou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Pátá ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 26. září. Jejím cílem byla návštěva zámeckého komplexu Książ u Wałbrzychu. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni tentokrát doprovázely Mgr. Markéta Marková a Mgr. Magdalena Horníčková. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou znovu s řidičem Petrem Matějíčkem, průvodkyní byla jako již tradičně paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a studentům opět tlumočila paní Markéta Sergejko.

Celá skupina navštívila zámek Książ, který je třetím největším šlechtickým sídlem v celém Polsku. Studenti jej prozkoumali opravdu pečlivě, jelikož byl zvolen nejrozsáhlejší prohlídkový okruh nazvaný podle místní slavné obyvatelky – kněžny Daisy. V průběhu prohlídky se dozvěděli nejen o historii zámku a jeho minulých majitelů, ale také o zdejším dění za druhé světové války a stavbě podzemních prostor. Kromě monumentálních sálů barokního křídla se skupina podívala také do sklepů i části zmiňovaných podzemních chodeb. Trasa pokračovala také po venkovních terasách, které nabídly krásné pohledy na zámek z různých úhlů a končila v mauzoleu rodiny Hochbergů v zámeckém parku. Součástí cesty byl také společný oběd v Rytířském sále, části Hotelu przy Oślej Bramie v areálu zámku. Poté jsme po krátkém přejezdu navštívili ještě další část komplexu s názvem Palmiarnia. Jedná se o skleníky plné exotických rostlin od palem, přes sukulenty, bonsaje až po kapradiny a orchideje. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – wrap se šunkou a sýrem, brownies a jablko z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou neperlivou vodu.