publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila první studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi o budoucím zaměstnání.

První ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 9. května. Jejím cílem byla návštěva Pevnosti Kłodzko a Parku Miniatur Minieurolandu taktéž v Kłodzku. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázel učitelský sbor – Mgr. Jitka Šedová, Mgr. Diana Brabcová a pan ředitel Mgr. Jaroslav Studnička. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou, řidičem se stal Petr Matějíček, průvodcem byla paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a tlumočila paní Markéta Sergejko.

V rámci studijní cesty skupina navštívila Pevnost Kłodzko, unikátní historickou památku, která se stala v 18. století mocnou pevností schopnou samostatné obrany a labyrint rozsáhlých podzemních chodeb zvaných minové chodby. Poté se přemístila skupina do Parku Miniatur Minieurolandu, kde byl zajištěn oběd, a nechyběla prohlídka miniaturních staveb z celého světa, které se nacházejí na rozloze 20 000m2. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – balenou neperlivou vodu a obloženou šunkovou bagetu, kterou připravilo Občerstvení u Neratovských v Žamberku.