publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila sedmou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

První z letošních 3 studijních cest se uskutečnila dne 8.9.2020. Jejím cílem byla návštěva Velké Hejšoviny a Vambeřic. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli Ing. Lucie Černá a Mgr. Lukáš Chadima. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou s řidičem Petrem Matějíčkem, průvodcovské části se ujala Mgr. Veronika Rýznarová a studentům jako již tradičně tlumočila paní Markéta Sergejko.

Účastníci cesty se vydali nejprve na 3 hodinový průzkum stolové hory s názvem Velká Hejšovina. Vystoupali po stovkách schodů a obdivovali krásné výhledy i pozoruhodné skalní město na jejím vrcholu. O kvalitní doprovod s podnětným výkladem se postarala průvodkyně po Sudetských horách Joanna Romanowicz. Poté následoval oběd v restauraci STOLOVE, nacházející se pod Velkou Hejšovinou v obci Karlow. Dalším cílem bylo známé poutní místo Vambeřice. Studenti si prohlédli barokní monumentální baziliku Matky Boží a studijní cestu zakončili v muzeu pohyblivých betlémů. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – wrap s kuřecím masem, brownies a jablko z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou neperlivou vodu.