publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila šestou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 realizuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko další aktivitu, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby, a rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Poslední ze šesti letošních studijních cest se uskutečnila 10. října. Jejím cílem byla návštěva města Bystrzyca Kłodzka a věží v Orlickém Záhoří a Neratově. Skupinu studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli Ing. Lucie Černá a Mgr. Lukáš Chadima. Dopravu studijní cesty zajistila společnost AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou tentokrát s řidičem Jaroslavem Řehákem, průvodkyní byla opět paní Jana Matyášová z Orlického Záhoří a studentům jako již tradičně tlumočila paní Markéta Sergejko.

Účastníci cesty si nejprve prohlédli v Bystrzyci Kłodzké Filumenistické muzeum – tedy muzeum zápalkových etiket a rozněcování ohně a expozici o historii města. Poté se již vydali po stopách česko-polského projektu Historické věže Kladského pomezí. Při procházce městem si studenti prohlédli Vodní bránu s maketou středověkého města, Kladskou baštu s krásnými výhledy na centrum města i do okolí a zpřístupněnou malou část podzemí. Poté následoval oběd v místním Baru Kaktus. Další zastávkou bylo Orlické Záhoří, kde celá skupina detailně prozkoumala kostel sv. Jana Křtitele – protože výhledy u opravené věže nebyly kvůli počasí daleké, studenti využili možnost užít si je i virtuálně na kioscích pod kruchtou kostela. Poslední částí programu byla prohlídka Neratova. Studenti si ve zdejším barokním kostele Nanebevzetí Panny Marie poslechli informace o místě a činnostech neziskové organizace Sdružení Neratov a poté si samotný kostel prohlédli a vystoupali do věží, jejichž součástí je také meditační místnost. Destinační společnost zajistila pro účastníky studijní cesty svačinu – toast se šunkou a sýrem, brownies a zeleninové hranolky z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou a balenou neperlivou vodu.