publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uspořádala již desátou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby. Rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

První letošní studijní cesta se uskutečnila dne 5. května 2022 do Zlatého Stoku. Studenty prvních ročníků Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovázeli Mgr. Jitka Šedová a Lenka Pavlíčková M. A. Organizaci studijní cesty obstarala Mgr. Veronika Musilová, bezpečnou jízdu zajistil řidič Petr Matějíček ze společnosti AUDIS BUS, s.r.o. sídlící v Rychnově nad Kněžnou. Tlumočení se opět ujala Markéta Sergejko.

Ve Zlatém Stoku studenty čekalo několik zastavení. Prvním z nich byla podzemní trasa v bývalém dole na zlato. V první části hodinu a půl dlouhé prohlídky si účastníci prohlédli štolu Gertrudu i malé muzeum výstražných cedulek. Ve druhé části následovala prohlídka Černé školy s podzemním vodopádem a zhruba 300 m dlouhá jízda podzemní oranžovou tramvají. V místní krčmě program pokračoval obědem. Po krátkém přesunu do dolní části areálu Zlatého Stoku bylo na řadě poznání hornické osady s různými druhy středověkých technických zařízení. Většinu z nich si zde mohli studenti vyzkoušet na vlastní kůži. Poslední zastávkou byla Okrová štola nacházející se v těsné blízkosti osady. Je označována za nejkrásnější štolu Zlatých hor a před jejím vchodem je možné ochutnat pramen s místní léčivou vodou. Pro všechny účastníky studijní cesty Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zajistila svačinu – sendvič se šunkou, sýrem a zeleninou, brownies, jablko a balenou perlivou vodu z Bistra Portuše v Rychnově nad Kněžnou.

  

      

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064