publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uspořádala workshop pro české a polské regionální producenty

V rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, proběhl 20. – 21. února workshop pro české a polské regionální producenty. Cílem tohoto projektu je zvýšení intenzity spolupráce, regionální sounáležitost a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů – Orlických hor a Podorlicka a polského Kladska. Součástí aktivity Společná identita obyvatel regionu Orlicko-Kladsko je právě i tento workshop, při němž si své poznatky mohli vyměnit regionální producenti z obou stran hranice.

Celý první den se odehrál v příjemném prostředí Hostince u Hubálků v Kostelecké Lhotě. Po uvítání účastníků ředitelka Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko Michaela Vaňková a zástupce Sdružení obcí Kladské země Radoslaw Pietuch nejprve představili projekt Žijeme spolu a jeho aktivity. Poté nadešel čas na blok informací o spolupráci s regionálními producenty na území partnerů. Hovořilo se o české části oblasti spojené s projektem Orlické hory originální produkt®. Toho se ujala Michaela Janková a doplnil ji s praktickými poznatky Jan Šeda z Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky v Deštném v Orlických horách – člen tohoto produktu i jeho certifikační komise. O spolupráci s regionálními producenty v Kladsku promluvil opět Radek Pietuch. Po přestávce již svoji činnost představili někteří ze zúčastněných regionálních producentů. Iga Zwierzynska s Marcinem Glinou o svých keramických výrobcích nejen hovořili, ale přinesli také několik kusů na ukázku. Jiřina Rejentová pak přítomné zavedla do krás jejích šperků a ozdob z ručně paličkované krajky. Pavel Hubálek mluvil o povidlech, paštikách a dalších produktech, které vyrábí. Své sýry, paštiky a klobásy zde představil také Miroslav Sokol z Farmy Sokol. Nakonec prezentoval Waldemar Zaluski svou Obří pánev, na níž na kulinářských akcích připravuje pokrmy často právě z regionálních produktů. Poté následovala v Hostinci u Hubálků večeře a účastníci zde byli také ubytováni.

Druhý den ráno se zúčastnění přesunuli do necelých 30 km vzdáleného města Dobruška. Tam je čekala komentovaná prohlídka Staročeského pivovárku Rampušák. Prohlédli si všechny jeho části od sladovny, varny až po pivovarské sklepy. Obdrželi zde vyráběné pivo Rampušák 12% filtrovaný světlý ležák domů na degustaci. Program byl završen společným obědem v Bowling baru zdejšího pivovárku, po němž byl workshop ukončen. Celý dvoudenní program svým překladem doprovázela tlumočnice Markéta Sergejko, čímž přispěla k vzájemnému porozumění a poklidnému průběhu celé akce.