publicita

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zorganizovala dvanáctou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

Cílem je zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u mladých lidí, utužení patriotismu a poznání historie, kultury, regionální výroby. Rovněž může posloužit jako inspirace pro další školní výlety. Studenti cestovního ruchu mohou zkušenosti z jednodenních poznávacích cest využít při své praxi v budoucím zaměstnání.

Poslední studijní cesta byla uskutečněna dne 12. května 2022 do Vambeřic a Stroužného. Studenty druhých ročníků z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni doprovodili paní učitelky Mgr. Lenka Sixtová a Mgr. Milena Pirochtová. O organizační stránku výjezdu se postarala Mgr. Veronika Musilová, bezpečnou dopravu do Polska zajistil pan Petr Matějíček ze společnosti AUDIS BUS, s.r.o. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Markéta Sergejko tlumočila výklady průvodců. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zajistila pro všechny účastníky studijní cesty svačiny v podobě sendviče se šunkou, sýrem a zeleninou, brownies, ovoce a vody z Bistra Store Portuše.

Prvním bodem na trase se staly Vambeřice. Zde jsme navštívili pohyblivý betlém, nacházející se na úpatí hory s Kalvárií. Vyrobil ho hodinář Longin Wittig ve 2. polovině 19. století. Na betlému pracoval 28 let, za tuto dobu vytvořil 800 figurek. V dopoledním programu si účastníci studijního výjezdu měli možnost prohlédnout také Baziliku Matky Boží s monumentálním schodištěm. Bazilika, přezdívaná Slezský Jeruzalém, je tvořena oválnou lodí a 11 kaplemi. Uprostřed výletu jsme zastavili na obědě v restauraci Tajemniczy Ogród v městečku Szczytna. Odpolední program byl přichystán ve skanzenu neboli v Muzeu lidové kultury Sudetského pohoří, nacházející se v části obce Kudowa-Zdrój s českým názvem Stroužné. Zde si studenti prohlédli převážně dřevěné budovy umístěné ve stráni, jejichž interiéry jsou vybaveny původním nábytkem a doplňky.

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064