publicita

Kladsko – Orlická konference

Závěrečná konference k projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 se uskutečnila 2. – 3. 6. 2022 v lázeňském městě Długopole-Zdrój. První den byly na programu přednášky týkající se česko-polské spolupráce. Představení samotného projektu se ujaly paní Renata Gajek Bogusz, ředitelka odboru rozvoje, propagace a kultury Okresního úřadu v Kłodzku a paní Michaela Janková, ředitelka destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Partner projektu, destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zajistila českým účastníkům konference opět společnou dopravu přes dopravce z obce Králíky Josefa Pinkase.

Následovala prezentace pana Lecha Kaweckiho, místostarosty obce Stronie Śląskie o vyhlídkové věži na Kralickém Sněžníku. Poté pan Petr Vrzal, místostarosta obce Dolní Morava, představil jejich novou turistickou atraktivitu SKY BRIDGE 721, nejdelší visutý most na světě. O silničních investicích v česko-polském pohraničí mluvila paní Agata Kwinta, zástupkyně ředitele Správy okresních silnic pro administrativní záležitosti.

Po obědové pauze se pokračovalo v přednáškových blocích. Pan Zbigniew Tyczyński ze společnosti Regioprojekt představil regionální zástavby v pohraničí, územní plánování a ochranu kulturní krajiny. O vlivu cestovního ruchu na životní prostředí a krajinu Národního parku Stolových hor hovořil pan  Bartłomiej Jakubowski, ředitel národního parku. Ředitel Kladské pevnosti, pan Daniel Jakubowski představil Kladskou pevnost a tajuplné kladské podzemí. Polské přednášející následně vystřídal i jeden z českých zástupců, a to pan Antonín Fiala, manažer Sdružení obcí Orlicko, jenž přítomné seznámil s projekty cyklostezek a bezpečností cyklistů v regionu Orlicka. Oficiální čtvrteční program zakončili Tomasz Pawlęga a Karolina Sierakowska, kteří představili svůj nový turistický produkt – detektivní terénní hru.

Na pátečním programu byla poznávací cesta, a to konkrétně do města Bystrzyca Kłodzka a jejích vyhlídkových věží, Gorzanówa, kde se nachází historický objekt zámku, který se postupně rekonstruuje, a do oblasti Międzygórze– na přehradu a vodopád Wilczki. Po výborném obědě byla tato dvoudenní konference ukončena.

www.doba.pl_Konferencja Kłodzko-Orlicka w Dłupolou-Zdroju_2.6.2022

www.klodzko.naszemiasto.pl_Konferencja polsko-czeska w Długopolu-Zdrój_3.6.2022

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064