publicita

Kurzy polského jazyka 2020

V rámci projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, pokračuje Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v pořádání kurzů polského jazyka pro zástupce turistických informačních center a své členy i partnery.

V roce 2020 proběhne v jarních měsících dalších 5 kurzů, které se budou konat v April Hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou. Jako tradičně se účastníkům budou věnovat lektorky paní Katarzyna Byrtek a Markéta Sergejko.

Hlavním cílem kurzu je zvýšení jazykové znalosti, což povede ke zvýšení kvality komunikace mezi českými a polskými institucemi a bude mít pozitivní vliv na jejich další spolupráci.

Termíny kurzů: 10.1.2020, 31.1.2020, 28.2.2020, 27.3.2020, 3.4.2020