publicita

Okres Kladsko

Powiat Klodzki spolu s českým partnerem destinační společností Kladské pomezí připravují nový přeshraniční projekt s názvem „Kladská hranice na vlně“, jehož předmětem bude široká propagace turistických atrakcí příhraničních regionů Kladského pomezí.