publicita

Proběhla 2- denní Study Tour pro české a polské touroperátory, zástupce partnerů a pracovníky TIC

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity. Nyní je to společná identita obyvatel regionu Orlicko – Kladsko v rámci podpory komunikace a zkvalitnění znalostí o nabídce cestovního ruchu i trendů na obou stranách hranice.  2-denní Study Tour, která proběhla ve dnech 9. a 10. 9. 2021, se zúčastnili zástupci touroperátorů, cestovních kanceláří, partnerů projektu i pracovníků turistických informačních center z České republiky i Polska. Za DS OHP byly přítomny ředitelka paní Michaela Vaňková a Mgr. Veronika Musilová. Po celou dobu Study Tour nás doprovázela překladatelka paní Markéta Sergejko.

Celá Study Tour započala setkáním a ubytováním všech účastníků na Tvrzi Orlici ve 13:00 hod. Na toto odpoledne byla zajištěna společná doprava společností AUDIS BUS s řidičem Petrem Matějíčkem a vydali jsme se na okružní jízdu po pardubické části naší oblasti. V autobuse byla pro všechny připravena také svačina a voda. První zastávkou byl Žamberk se svojí Tyršovou rozhlednou neboli Rozálkou. Přivítala nás zde paní místostarostka Zděnka Šebková a pracovnice zdejšího TIC Kateřina Šípková. Účastníci vyšplhali až na vrchol rozhledny a užili si krásné výhledy, z úplného vrcholku i na Suchý vrch a Bukovou horu. Druhou zastávkou bylo město Choceň. Procházka do Přírodního parku Peliny započala hned na autobusovém nádraží za zajímavého výkladu zaměstnankyň informačního centra v čele s paní Janou Havelkovou. Zámeckou alejí jsme došli k Orlickému muzeu, kde se skupiny ujal jeho ředitel Mgr. Michal Hofman, pohovořil o historii budovy i její současnosti a zavedl ji do zámecké kaple. Poté se pokračovalo do Pelin, kde jsme se prošli spodní parkově upravenou částí rezervace kolem řeky Tiché Orlice s výhledy na opukové skály s vyhlídkou na jejím druhém břehu. Dalším cílem bylo město Ústí nad Orlicí se svým kostelem Nanebevzetí Panny Marie a přilehlým parkem s meditační kaplí s úžasnou atmosférou.  Fundovaný výklad zde podali starosta města pan Petr Hájek a pan Vladislav Brokeš – děkan římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí. Poté následovala výborná večeře v Měšťanském pivovaru v Hylvátech a návrat do Tvrze Orlice, kde byla ještě uspořádána noční prohlídka spodního patra tvrze, tedy okruhu A.

Druhý den Study Tour se celý odehrával v Letohradě. Proto se účastníci po snídani vlastními auty dopravili do centra města. Začátek programu tohoto dne proběhl před turistickým informačním centrem, kde nás přivítal starosta města pan Petr Fiala a Dagmar Bednářová, ředitelka Městského muzea Letohrad. Ta pak skupinu provedla zámeckou expozicíMuzeem a světničkou Járy Cimrmana i samotným Městským muzeem s Napoleonovými saněmi. Posledním, ale neméně zajímavým místem naší Study Tour bylo letohradské Muzeum řemesel, v budově barokní sýpky. Pan Pavel Tacl, majitel muzea, nejprve pohovořil o vzniku, historii a současnosti muzea a také popsal všechny jeho rozsáhlé expozice. Poté se již účastníci sami vydali do tří pater plných řemesel – na trasu A. Následoval skvělý oběd v restauraci Nový Dvůr – přímo v areálu muzea řemesel, a v brzkém odpoledni byla vydařená Study Tour ukončena.

Účastníci Study Tour při loučení hodnotili dvoudenní setkání velmi pozitivně, aktivně pokládali dotazy, jak pořadatelům, či průvodcům u jednotlivých atraktivit a taktéž navazovali kontakty mezi sebou, i přes drobnou jazykovou bariéru, s kterou srdnatě vypomáhala paní překladatelka. Účastníci byli také vybaveni brožurkami, letáčky a drobnými dárečky, jak od DS OHP, tak od jednotlivých navštívených atraktivit

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064