publicita

Realizace projektu Žijeme spolu úspěšně ukončena

Projekt Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, byl projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí, na úrovni celkem 4 partnerů. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (DS OHP) navázala a dále rozvíjela spolupráci s polskými partnery Sdružením obcí Kladské země a Powiatem Klodzkim. Projekt upevňuje spolupráci také s českým partnerem Sdružením obcí Orlicko, který je zároveň zakládajícím členem DS OHP a v projektu měl pozici leadpartnera. Území regionu Orlicko-Kladsko má mnohaletou společnou historii, neboť až do roku 1779 bylo Kladské hrabství součástí Českého království.

Projekt byl v době realizace z důvodů vládních opatřeních týkajících se pandemie spojené s covid-19 na obou stranách hranice dvakrát prodlužován. Poprvé jeho realizace byla prodloužena do 30.9.2021 a podruhé do 30.6.2022. Vládní nařízení byly v roce 2022 pro splnění zbývajících aktivit projektu nakloněná.

Všichni čtyři partneři tak úspěšně dokončili aktivity a k 30.7.2022 podali 7. závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Teď již jen zbývá podat leadpartnerovi souhrnnou závěrečnou zprávu s žádostí o platbu a to k 28.10.2022.