publicita

Sdružení obcí Kladské země

Na konci listopadu proběhlo v Králíkách společné jednání českých a polských subjektů. Hlavním tématem jednání byla příprava společného přeshraničního projektu BIKE2REGIONS. Na jednání došlo k představení společné vize, prezentaci jednotlivých zapojených areálů a navržení společného postupu při zpracování projektového záměru a poté podání žádosti.