publicita

Sdružení obcí Orlicko

Projekt Sdružení obcí Orlicko – Předcházení vzniku odpadů v regionu Sdružení obcí Orlicko byl podpořen téměř 15 mil. Kč z Operačního programu Životní prostředí. Realizace projektu přispěje jednak k předcházení vzniku bioodpadů jejich kompostováním, jednak dojde k pořízení téměř 30 tis. vratných kelímků, kterou budou využívány během pořádání různých kulturních a sportovních akcí v regionu Orlicka.