publicita

Setkání partnerů projektu v roce 2022

Realizace projektu Žijeme spolu reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 se prodloužila až do letošního roku a to do 30.6.2022. Proto se hned po novém roce dne 21.1.2022 setkali projektový partneři v kanceláři sídla partnera Orlické hory a Podorlicko, aby se i s ohledem na situaci, která souvisí s nařízeními Covid-19 domluvili, jak budou dále pokračovat v realizaci aktivit projektu.

Každý z partnerů shrnul již zrealizované aktivity a také aktivity, které jsou ještě potřeba dokončit tak, aby byly všechny aktivity splněny nejdéle do 30.6.2022. Z jednání partnerů vzešlo, že bude potřeba podat žádost o změnu v projektu. Partneři projektu dodají vedoucímu partnerovi SO Orlicko podklady, a ten tuto žádost o změnu č. 5 podá.