publicita

Setkání partnerů projektu Žijeme spolu I.

Partneři projektu Žijeme spolu ve středu 8.3.2023 spolu on-line diskutovali o svých připravovaných aktivitách pro rok 2023, a to zejména se zaměřením na přeshraniční dopad.

Sdružení obcí Orlicko seznámilo partnery zejména se svými projekty cyklostezek a také s přípravou rozšíření Singltreku Suchák. Dále informovalo partnery o projektu předcházení vzniku odpadů jako příkladu dobré praxe se zaměřením na využití bioodpadu a kelímků na více použití, a to zejména při sportovních a kulturních akci.

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (dále jen DSOHP) informovala o marketingových aktivitách – veletrzích, prezentačních akcích, vydání IMAGE brožury a brožury produktu Zámky na Orlici – Česká Loira v polské mutaci a o spolupráci s polským nakladatelstvím na průvodci „Atrakce Kladska a českého pohraničí“. DSOHP se také zapojila do projektu Chodím beze stop a pomáhá šířit osvětu o udržitelném cestovním ruchu.

Okres Kladsko seznámil projektové partnery s přípravou nového facebookového profilu Ziemia Kłodzka i Orlicko, který bude prezentovat akce a turistické atrakce na obou stranách hranice. Dále zástupci okresu Kladsko informovali o novém polsko-českém projektu s názvem „Naše sousedství. Filmový festival Robert Stando“, který se poprvé skuteční v květnu tohoto roku.

Sdružení obcí Kladské země informovalo o provozu a využívání projektů realizovaných v minulých letech jako jsou Singletracky Glaensis nebo Česko-polská hřebenovka a dále svazek informoval o projektu rozšiřování Singletracku Glacensis.