publicita

Setkání partnerů projektu Žijeme spolu II.

Partneři projektu Žijeme se spolu koncem roku v úterý 5.12.2023 znovu on-line sešli a vzájemně se informovali o průběhu roku 2023 v oblasti přeshraniční spolupráce.

Sdružení obcí Orlicko seznámilo partnery s dokončením projektové přípravy příhraniční cyklostezky Těchonín-Mladkov-Lichkov a s rozhodnutím Orlicka pokračovat v přípravě cyklostezky až do králík a do Dolní Moravy s možností napojení do Polska v Dolní Lipce. Dále krátce představil projekt Předcházení vzniku odpadů v regionu Orlicka, na který již Orlicko obdrželo dotaci. V roce 2024 Orlicko předpokládá dokončení projektové přípravy dalších cyklostezek a také další etapy singltreku, kde již bylo jednáno o partnerství s obcí Mezilesí.    

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (dále jen DSOHP) informovala o osobní účastní na slavnostním křtu polského průvodce ve Wroclawi a prezentaci propagačních materiálů nejen na veletrhu ve Wroclawi. Pro přeshraniční prezentaci zapojila také své členy – města a obce, kteří mají polské partnery. Aktuálně je v řešení kompletní redesign webových stránek www.mojeorlickehory.cz dle aktuálních trendů. Novinkou je, že DSOHP je koordinátorem úpravy lyžařských běžeckých tras na královéhradecké části hřebene Orlických hor.

Okres Kladsko    informoval o projektu připraveného ve spolupráci se spolkem Kladské pomezí s názvem „Klodská hranice na vlně“, jehož předmětem bude široká propagace turistických atrakcí příhraničních regionů. Dále okres Kladsko seznámil partnery s návrhy projektů plánovaných v novém programovém období EU 2021-2027 v rámci priority 2 Cestovní ruch a 4 Spolupráce.

Sdružení obcí Kladské země informoval o pokroku v přípravě společného projektu s DS Králický Sněžník, který bude zejména zaměřen na podporu marketingových aktivit Bike regionu Králický Sněžník a Singletracků Glacensis.