publicita

Tradiční setkání TIC regionu a Polska před zimní sezónou 2018

V rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, pořádá Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko workshop pro turistická informační centra.

Letošní zimní setkání však bude ojedinělé, jelikož se v rámci přeshraniční spolupráce setkají informační centra z území Orlických hor a Podorlicka s informačními centry z polského území.

Dvoudenní setkání proběhne 6. – 7. 12. 2018 v obci Deštné v Orlických horách v Penzionu a restauraci Kozí chlívek. Společným cílem tohoto setkání je pokračování v navazování vztahů a spolupráce mezi českými a polskými informačními centry, ale také o vzájemném poznávání obou oblastí – turistické oblasti Orlických hor a Podorlicka a polského Kladska. Prostřednictvím realizace projektu Žijeme spolu, dojde k vytvoření prostředí pro další spolupráci, ale také ke vzájemnému porozumění, poznání a soužití obyvatel z obou stran hranice, což je jednou z nejdůležitějších podmínek dalšího rozvoje česko-polského pohraničí.

Na workshopu budou pracovníci informačních center informováni o plánu činnosti a aktivitách destinační společnosti do konce letošního roku a o plánovaných činnostech pro rok následující. Součástí bude také předávání informací a příkladů z praxe, plán chystaných společných aktivit v rámci společného projektu Žijeme spolu, jako jsou jazykové kurzy polštiny a studijní cesty do Polska, ale také vytvoření společných webových stránek www.orlicko-kladsko.eu.

Pracovníci informačních center budou ubytováni v Penzionu a restauraci Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách, jehož majitelka Šárka Hejduková představí v rámci workshopu celou nabídku a to od ubytování, přes restauraci, wellness služby až po akce, kterých jsou součástí, nebo sami organizují. Dále účastníky workshopu čeká kreativní keramický workshop v Ateliéru zvonaře a hrnčířky s povídáním o zvonech. Na druhý den se pracovníci informačních center mohou těšit na představní nabídky obce Deštné v Orl. h., kdy navštíví Adventure DeštnéMuzeum turistiky, zimních sportů a řemesel a Skicentrum Deštné v Orl. h.

 
Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064