publicita

Úvodní Orlicko-kladská konference

Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko, Sdružením obcí Kladské země a Okresem Kladsko pořádá úvodní Orlicko-Kladskou konferenci pořádanou v rámci realizace projektu Žijeme spolu.

Srdečně zveme všechny, kteří se zajímají o rozvoj cestovního ruchu v česko-polském pohraničí. Přijďte se inspirovat a diskutovat s námi o dalším rozvoji česko-polské spolupráce společného regionu!

Orlicko-kladská konferencese koná dne 25. – 26. 10. 2018 v Letohradě na Tvrzi Orlici.

Program přednášek konference s příspěvky ze strany českých a polských zástupců společného území naleznete zde:

Součástí konference je také studijní cesta s prohlídkou Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, jednoho ze Zámků na Orlici, které byly v loňském roce oceněny titulem Excelentní evropské destinace. Zámkem vás provede přímo jeho majitel hrabě František Kinský. Těšíme se na Vás!

V případě zájmu prosím nezapomeňte včas zaslat Vaši závaznou přihlášku na mail dudkova@redea.cznejpozději do pátku 5.10.2018. Kapacita počtu účastníků je omezena.  Účast na konferenci, konferenční materiály i studijní cesta jsou ZDARMA!

Konference je pořádána v rámci projektu Žijeme spolu, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, podpořeného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.