publicita

Workshop Informačních center OHP a Polska zima 2018

Tradiční workshop pro pracovníky turistických informačních center na území Orlických hor a Podorlicka se konal 6. – 7. 12. 2018 v Penzionu Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách.

Letošní zimní setkání realizovala Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, tudíž se kolektiv rozšířil i o kolegy z polských informačních center, včetně zástupců partnerů projektu ze Sdružení obcí Kladské země a Powiatu Klodzkého.

Úvodního slova se ujala paní Alena Křížová, starostka obce Deštné v Orlických horách, která všechny přítomné uvítala. Poté účastníky workshopu přivítala také majitelka Penzionu a restaurace Kozí chlívek, paní Šárka Hejduková.

Během dvoudenního setkání byli pracovníci informačních center seznámeni s letošními již uskutečněnými aktivitami destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, a s plánem pro rok 2019, který kromě dalších zahrnuje zejména aktivity projektu Žijeme spolu. Pro pracovníky informačních center bude dozajista jednou z nejzajímavější aktivitou – kurz polského jazyka. Důležitým okamžikem celého setkání bylo představení jednotlivých zástupců informačních center z české i polské strany mezi sebou, včetně sdělení si novinek a pozvání na zajímavé atraktivity, aktivity a akce, pořádané v daném místě.

Poté se účastníci workshopu rozdělili na dvě skupiny, které se vzájemně vystřídali na exkurzi a keramickém workshopu v Ateliéru zvonaře a hrnčířky s povídáním o zvonech, ze kterého si odnesli vlastnoručně malovaný keramický výrobek, a na prohlídce kompletní nabídky Penzionu a restaurace Kozí chlívek.

Během pátečního dne všichni osobně poznali nabídku Adventure Deštné s.r.o s ukázkou adventure golfu, a také Muzea turistiky, zimních sportů a řemesel, kde pan Bohumír Dragoun úžasným vyprávěním přiblížil historii tradičních řemesel Orlických hor. Poslední zastávkou před závěrečným společným obědem bylo Skicentrum Deštné, kde účastníky přivítal jednatel Petr Prouza, který představil širokou nabídku služeb od občerstvení v ápres ski baru Dvojka po půjčovnu lyžařského vybavení a všechny pozval na večerní lyžování, kterým je areál proslulý.

Fotogalerie z workshopu zde. 

Závěrečná zpráva WS TIC 6.-7.12.2018_CZ

    

   

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064