publicita

Workshop pro česká a polská turistická informační centra

V rámci česko-polského projektu „Žijeme spolu“, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, uspořádalo Sdružení obcí Kladské země workshop pro česká a polská turistická informační centra. Dvoudenní workshop se konal 12. a 13. května 2022 ve Stronie Śląskie. Workshopu se zúčastnili partneři projektu a překladatel.

Workshop začal ubytováním všech účastníků v Hotelu Stronie. Program workshopu zahrnoval:

 

Druhý den workshopu byly účastníkům představeny turistické atrakce ve městě Stronie Śląskie. Účastníci workshopu se seznámili s nabídkou Uranového dolu v Kletně, Medvědí jeskyně a Muzea Země. Workshop byl zakončen setkáním ve smažírně „Nad Stawami“, kde byly shrnuty a analyzovány získané informace.

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064