publicita

DENIK.CZ informuje o działaniach zrealizowanych w ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu

Polsko-czeski projekt pn. „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, mający na celu wzmocnienie współpracy, poczucia przynależności regionalnej i wzajemnego zrozumienia sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, dobiegł finalizacji. Jest to projekt współpracy instytucji i społeczności polsko-czeskiego pogranicza realizowany przez czterech partnerów: po stronie czeskiej są to Stowarzyszenie Gmin Orlickich oraz Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie, a po stronie polskiej – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Powiat Kłodzki.

Działania w ramach projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, które miały miejsce w latach 2020–2022, zostały zaprezentowane przez Organizację Zarządzającą Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie w regionalnych wydaniach gazety DENÍK.CZ dla regionów Rychnov nad Kněžnou i okolice oraz Góry Orlickie w dniu 9 czerwca 2022 r.

Jeszcze przed wybuchem pandemii w lutym 2020 r. Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała dwudniowe warsztaty dla czeskich i polskich producentów regionalnych, które odbyły się w restauracji U Hubálků w miejscowości Kostelecká Lhota. Część praktyczna warsztatów miała miejsce w browarze „Rampušák” w Dobrušce.

We wrześniu tego samego roku udało się zrealizować ostatnie dwa jednodniowe kursy języka polskiego, które miały miejsce w Hotelu April Panorama.

Po wymuszonej przerwie Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie przeprowadziła we wrześniu 2021 r. dwudniową wycieczkę studyjną dla czeskich i polskich touroperatorów, przedstawicieli partnerów i pracowników informacji turystycznej po pardubickiej stronie regionu Pogórze Orlickie, w ramach której uczestnicy zwiedzili miejscowości Žamberk, Choceň, Ústí nad Orlicí i Letohrad oraz Twierdzę Orlica.

Kolejnym istotnym działaniem projektu były wyjazdy studyjne studentów Liceum Handlowego i Liceum Handlowego i Średniej Szkoły Zawodowej Ruchu Turystycznego w miejscowości Choceň. W tym czasie z dwunastu zaplanowanych wycieczek pozostawało do zrealizowana sześć. Trzy z nich odbyły się we wrześniu 2020 r., a trzy ostatnie ze względu na zaistniałą sytuację udało się zrealizować dopiero w maju 2022 r.

W ramach projektu zapewniono także transport czeskich uczestników na dwa spotkania polskich partnerów: w maju 2022 r. na warsztaty dla pracowników centrów informacji turystycznej oraz w czerwcu 2022 r. na Konferencję Podsumowującą projektu.

 
Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064