publicita

DENIK.CZ informuje o wzmacnianiu współpracy transgranicznej w polsko-czeskim projekcie „Żyjemy razem”

Polsko-czeski projekt „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, ma na celu wzmocnienie współpracy i przynależności regionalnej oraz poznawanie sąsiadujących regionów przygranicznych. To projekt współpracy instytucji i społeczności lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, realizowany przez czterech partnerów.

Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie w bieżącym roku przygotowała sześć wyjazdów studyjnych w ramach działania pt. „Wzmacnianie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka”. W wyjazdach brali udział uczniowie i pedagogowie Akademii Handlowej i Średniej Szkoły Obsługi Turystycznej (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu) w miejscowości Choceň. Ich celem było wzmocnienie świadomości o walorach tych terenów wśród młodych ludzi, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz zapoznanie się z historią i kulturą regionu, a także z produktami regionalnymi. Uczniowie kolejno zwiedzili Twierdzę Kłodzką i Minieuroland w KłodzkuDuszniki-Zdrój wraz z Muzeum Papieru, Ogród Japoński w Jarkowie i Anielską Oborę należąca do gospodarstwa ekologicznego Eko-Ar w Jarkowie oraz kopalnię Złoty Stok. Jesienią uczestnicy wyjazdów studyjnych wybrali się do ZOO we Wrocławiu i zwiedzili zamek Książ oraz zabytkowe wieże w Bystrzycy Kłodzkiej, w Orlickim Záhoří i w Neratovie.

W ramach działań będących częścią projektu o nazwie „Wspólna tożsamość mieszkańców regionu Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka” w bieżącym roku odbyło się także siedem jednodniowych kursów języka polskiego dla pracowników informacji turystycznej oraz członków i partnerów Organizacji Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie. Kursy języka polskiego odbywały się co miesiąc – z wyjątkiem wakacji – i były prowadzone przez czeską lektorkę języka polskiego i native speakera. Ich głównym celem jest podniesienie poziomu znajomości języka, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji pomiędzy polskimi a czeskimi instytucjami i ułatwi komunikację pracownikom informacji turystycznej.

Powyższe działania projektu „Żyjemy razem” zostały na początku grudnia 2019 r. zaprezentowane w regionalnych mutacjach gazety DENÍK.CZ.