publicita

Folder o partnerach i kalendarz kulturalny wydane w ramach projektu „Żyjemy razem”

Polsko-czeski projekt „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, w dalszym ciągu rozwija się w ramach działania pn. „Podniesienie poziomu informacji o współpracy transgranicznej w regionie Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka”.  Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie wydała na ten temat dwa foldery.

Folder o partnerach projektu zawiera informacje na temat wszystkich czterech partnerów projektu. Po stronie polskiej jest to Powiat Kłodzko i Związek Gmin Ziemia Kłodzka, a po stronie czeskiej – Związek Gmin Orlicko, który jest partnerem wiodącym projektu, oraz Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie. Materiał ten można wykorzystać przede wszystkim jako pomoc przy komunikacji pomiędzy partnerami a innymi organizacjami zawodowymi w regionie polsko-czeskim.

Kalendarz kulturalny to folder prezentujący tradycyjne wydarzenia kulturalne, towarzyskie i sportowe w regionie Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. Znajdziesz w nim propozycje aż 36 wydarzeń wraz z informacją, gdzie i kiedy zwiedzanie tego regionu może wzbogacić kolejna wartość dodana. Również to wydawnictwo dotyczy terenów wszystkich czterech wyżej wymienionych partnerów projektu. Folder z pewnością przyczyni się do ściślejszej współpracy partnerów z placówkami informacji turystycznej i touroperatorami.