publicita

Góry Orlickie i Pogórze Orlickie

Działania spółki docelowej Góry Orlickie i Podorlicko na rok 2023 mające wpływ na rozwój i współpracę po obu stronach granicy.

Działania marketingowe:

Zarządzanie miejscami docelowymi:

Zrównoważona turystyka:

Więcej szczegółowych informacji na temat działalności można znaleźć na stronie www.dsohp.cz.