publicita

Kursy języka polskiego organizowane w 2019 roku

W ramach projektu „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzającą Destynacją Góry i Pogórze Orlickie (Destinační společnost Orlické hory i Podorlicko) będzie organizowała kursy języka polskiego przeznaczone dla pracowników informacji turystycznej,  jak również dla własnych członków i partnerów.

W 2019 roku odbędzie się łącznie 6 kursów języka polskiego, które będą się odbywały w April Hotel Panorama w Rychnovie nad Kněžnou. Kursy będzie prowadzić regularnie pani Markéta Sergejko, z którą ich uczestnicy – pracownicy placówek informacji turystycznej – spotkali się już kilka razy, a ostatnio podczas dwudniowych warsztatów organizowanych dla pracowników informacji turystycznej w pensjonacie Kozí chlívek w miejscowości Deštné v Orlických horách.

Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji pomiędzy polskimi i czeskimi instytucjami, a to będzie miało korzystny wpływ na ich dalszą współpracę.

Terminy kursów języka polskiego: 1.2.2019, 1.3.2019, 12.4.2019, 3.5.2019, 6.9.2019, 4.10.2019, 1.11.2019

Pozvánka na kurz polštiny 3.5.2019