publicita

Kursy języka polskiego w 2020 r.

W ramach projektu „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie w dalszym ciągu organizuje kursy języka polskiego przeznaczone dla pracowników informacji turystycznej oraz dla swoich członków i partnerów.

W pierwszej połowie 2020 r. odbędzie się pięć kolejnych kursów języka polskiego, które będą miały miejsce w April Hotelu Panorama w Rychnovie nad Kněžnou. Już tradycyjnie kurs poprowadzą lektorki Katarzyna Byrtek i Markéta Sergejko.

Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji pomiędzy polskimi a czeskimi instytucjami i będzie korzystne dla ich dalszej współpracy.

Kursy odbędą się w następujących terminach: 10.01.2020, 31.01.2020, 28.02.2020, 27.03.2020, 3.04.2020.