publicita

Odbyło się dwudniowe Study Tour dla czeskich i polskich touroperatorów, przedstawicieli partnerów i pracowników centrów informacji turystycznej

W ramach czesko-polskiego projektu „Żyjemy razem”, nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (DS OHP) kontynuuje realizację kolejnego działania. Obecnie naszym tematem jest wspólna tożsamość mieszkańców regionu Góry Orlickie – Ziemia Kłodzka w zakresie działań mających na celu wspieranie komunikacji oraz poszerzanie wiedzy na temat oferty turystycznej i trendów w ruchu turystycznym po obu stronach granicy. W dwudniowym Study Tour, które odbyło się w dniach 9 i 10 września 2021 r., wzięli udział przedstawiciele touroperatorów, biur podróży, partnerów projektu oraz pracownicy centrów informacji turystycznej z Czech i Polski. Ze strony DS OHP w wyjeździe wzięły udział dyrektor Michaela Vaňková i Mgr. Veronika Musilová. Przez cały czas trwania Study Tour towarzyszyła nam także tłumaczka Markéta Sergejko.

Study Tour rozpoczęło się od spotkania i zakwaterowania wszystkich uczestników w Twierdzy Orlice o godzinie 13:00. Transport podczas pierwszego popołudnia Study Tour zapewniła firma AUDIS BUS z kierowcą Petrem Matějíčkiem, z którą udaliśmy się na zwiedzanie pardubickiej części naszego regionu. Dla wszystkich uczestników w autobusie przygotowano również suchy prowiant i wodę. Pierwszym przystankiem był Žamberk i wieża widokowa im. Tyrša, zwana też Rozalka. Przywitały nas wiceburmistrz Zděnka Šebková oraz Kateřina Šípková, pracowniczka miejscowego centrum informacji turystycznej. Uczestnicy wspięli się na samą górę wieży i podziwiali piękne widoki. Z najwyższego punktu wieży można było zobaczyć m. in. wzniesienia Suchý vrch i Buková hora. Drugim przystankiem było miasto Choceň. Podczas spaceru po Parku Przyrodniczym Peliny, który rozpoczął się na dworcu autobusowym, uczestnicy wysłuchali interesujących informacji udzielonych przez pracownice centrum informacji turystycznej pod kierownictwem Jany Havelkovej. Aleją pałacową dotarliśmy do Muzeum Ziemi Orlickiej, gdzie grupę poprowadził jego dyrektor Mgr. Michał Hofman, który opowiedział o historii obiektu i jego teraźniejszości oraz zaprowadził grupę do kaplicy zamkowej. Następnie udaliśmy się do parku Peliny, gdzie przeszliśmy przez niżej położoną parkową część rezerwatu wokół rzeki Cicha Orlica z widokiem na górujące nad drugim brzegiem rzeki skały wapienno-opokowe. Następnym celem było miasto Ústí nad Orlicí oraz kościół Wniebowzięcia NMP wraz z przyległym parkiem z kaplicą medytacyjną, gdzie panuje niezwykły klimat. Burmistrz miasta Petr Hájek i dziekan parafii rzymskokatolickiej w Ústí nad Orlicí Vladislav Brokeš udzielili wyczerpujących i fachowych informacji. Następnie uczestnicy zjedli pyszną kolację w Browarze Miejskim w Hylvátach i wrócili do Twierdzy Orlice, gdzie zorganizowano nocne zwiedzanie dolnej kondygnacji twierdzy, czyli trasy zwiedzania A.

Drugi dzień Study Tour odbył się w pobliskim Letohradzie. Dlatego po śniadaniu uczestnicy pojechali własnymi samochodami do centrum miasta. Początek programu dnia miał miejsce przed Centrum Informacji Turystycznej, gdzie powitał nas burmistrz miasta Petr Fiala i Dagmar Bednářová, dyrektor Muzeum Miejskiego Letohrad. Pani dyrektor oprowadziła następnie grupę po wystawie pałacowejmuzeum i pomieszczeniu im. Járy Cimrmana oraz po samym Muzeum Miejskim, w którym wystawione są m. in. sanie Napoleona. Ostatnim, ale równie ciekawym miejscem naszego Study Tour było Muzeum Rzemiosła Letohrad, mieszczące się w budynku barokowego spichlerza. Pan Pavel Tacl, właściciel muzeum, opowiedział najpierw o powstaniu, historii i teraźniejszości muzeum, a także opisał wszystkie obszerne ekspozycje, które się w nim znajdują. Następnie uczestnicy obejrzeli trzy piętra pełne rękodzieła, zwiedzając trasę A muzeum. Na zakończenie odbył się wspaniały obiad w restauracji Nový Dvůr bezpośrednio na terenie Muzeum Rzemiosła, a wczesnym popołudniem ta udana podróż studyjna zakończyła się.

Uczestnicy Study Tour bardzo pozytywnie ocenili dwudniowe spotkanie, aktywnie zadawali pytania organizatorom i przewodnikom przy poszczególnych atrakcjach turystycznych, a także nawiązywali kontakty między sobą mimo niewielkiej bariery językowej, w której pokonywaniu dzielnie pomagała tłumaczka. Uczestnicy otrzymali również broszury, ulotki i drobne upominki, zarówno od DS OHP, jak i od poszczególnych odwiedzanych atrakcji.

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064