publicita

Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie realizuje wyjazdy studyjne do Polski

W ramach projektu „Żyjemy razem”, nr rejestracyjny CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, nawiązujemy do historii, a przede wszystkim dalej rozwijamy współpracę polskich oraz czeskich partnerów: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Powiatu Kłodzkiego po stronie polskiej ze Stowarzyszeniem Gmin „Orlicko” oraz Organizacją Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie po stronie czeskiej.

Celem realizowanych działań jest wzmocnienie współpracy, a także przynależności regionalnej oraz wzajemne poznawanie sąsiadujących regionów przygranicznych. W ramach projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu” kontynuowane są działania na rzecz wzmacniania więzi i współpracy na terenie regionu Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie realizuje w ramach projektu kolejne działanie: wzmacnianie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym działaniu bierze udział Technikum Handlowe i Obsługi Ruchu Turystycznego (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu) w Chocni. Jej uczniowie w bieżącym roku wyjadą na sześć wyjazdów studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół. Pierwsze trzy z zaplanowanych wyjazdów studyjnych odbędą się w maju i czerwcu br. Celem powyższych działań jest zwiększenie świadomości o walorach regionu partnerskiego wśród młodych łudzi, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz zapoznanie się z historią, kulturą i produktami regionalnymi. Wyjazdy do Polski mogą być także zachętą do zorganizowania kolejnych wycieczek szkolnych. Uczniowie kierunku ruch turystyczny mogą wykorzystać doświadczenia z jednodniowych podróży poznawczych podczas praktyki zawodowej w swoim przyszłym zawodzie.

Wyjazdy studyjne w okresie maj – czerwiec 2019 r.:

9. 5. 2019 – Kłodzko

30.5.2019 – Duszniki-Zdrój, Jarków

20.6.2019 – Złoty Stok