publicita

Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie zrealizowała ósmy wyjazd studyjny do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie w dalszym ciągu realizuje kolejne działanie mające na celu umacnianie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym ciekawym działaniu bierze udział średnia szkoła zawodowa Akademia Handlowa i Średnia Szkoła Obsługi Turystycznej (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu) Choceň. W bieżącym roku jej uczniowie biorą udział w 3 wyjazdach studyjnych ukierunkowanych na młodzież i przedstawicieli szkół.

Celem projektu jest wzrost świadomości o walorach tych terenów u młodych ludzi, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz zapoznanie się z historią, kulturą, a także produkcją regionalną. Może być także zachętą i inspiracją do zorganizowania kolejnych wycieczek szkolnych. Doświadczenia z jednodniowych podróży poznawczych mogą być pomocne uczniom kierunku obsługa turystyczna podczas praktyki zawodowej w ich przyszłym zawodzie.

Drugi z trzech zaplanowanych na bieżący rok wyjazdów studyjnych odbył się 22.09.2020 r. Tym razem uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli okazję zwiedzić Złoty Stok. Opiekunami grupy uczniów z Akademii Handlowej i Średniej Szkoły Ruchu Turystycznego Choceň były podczas tego wyjazdu panie Diana Brabcová oraz Mgr. Blanka Lesáková. Transport zapewniła spółka AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou z kierowcą panem Petrem Matějíčkiem. Tłumaczenia podjęła się pani Markéta Sergejko, a przewodnikiem grupy była pani Mgr. Veronika Rýznarová.

Pierwszym przystankiem w Złotym Stoku była trasa podziemna w byłej kopalni złota. Uczestnicy wyjazdu studyjnego w ciągu ok. półtorej godziny obejrzeli Sztolnię Gertruda, chodnik śmierci i małe muzeum tabliczek ostrzegawczych. Następnie uczniowie z opiekunami zwiedzili Sztolnię Czarną z podziemnym wodospadem i przejechali się Pomarańczowym Tramwajem na trasie 300 m. Kolejnym punktem programu był obiad w miejscowej karczmie. Po obiedzie uczniowie zbadali różne rodzaje średniowiecznych urządzeń technicznych w Osadzie Górniczej. Większość z nich mogli także wypróbować na własną skórę. Ostatnim punktem programu wycieczki było zwiedzenie Sztolni Ochrowej, która uważana jest za najładniejszą sztolnię Gór Złotych. Przed wejściem do sztolni można było wypróbować miejscową leczniczą wodę mineralną ze znajdującego się tu źródła. Organizacja Zarządzająca Destynacją zapewniła dla uczestników wyjazdu studyjnego suchy prowiant przygotowany przez firmę Bistro Portuše w Rychnovie nad Kněžnou: wrap z z kurczakiem, brownies i jabłko oraz napój – wodę niegazowaną.