publicita

Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie zrealizowała siódmy wyjazd studyjny do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie w dalszym ciągu umacnia więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym działaniu bierze udział średnia szkoła zawodowa Akademia Handlowa i Średnia Szkoła Obsługi Turystycznej (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu) Choceň. W bieżącym roku uczniowie biorą udział w 3 wyjazdach studyjnych ukierunkowanych na młodzież i przedstawicieli szkół.

Celem powyższych działań jest zwiększenie świadomości na temat walorów regionu partnerskiego wśród młodych łudzi, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz zapoznanie się z historią, kulturą i produkcją regionalną. Wyjazdy do Polski mogą posłużyć także jako pomysł na zorganizowanie kolejnych wycieczek szkolnych. Doświadczenia z jednodniowych podróży poznawczych mogą być pomocne uczniom kierunku „obsługa turystyczna” podczas praktyki zawodowej w ich przyszłym zawodzie.

Pierwszy z trzech zaplanowanych na bieżący rok wyjazdów studyjnych odbył się 8 września 2020 r. Głównymi punktami programu wyjazdu była wycieczka na Szczeliniec Wielki oraz zwiedzanie Wambierzyc. Wraz z uczniami z Akademii Handlowej i Średniej Szkoły Obsługi Turystycznej Choceň przyjechali pedagogowie – Ing. Lucie Černá i Mgr. Lukáš Chadima. Transport dla uczestników wyjazdu studyjnego zapewniła firma AUDIS BUS, s.r.o. z Rychnova nad Kněžnou, kierowcą był pan Petr Matějíček, przewodnikiem wycieczki była pani Mgr. Veronika Rýznarová i tłumaczeniem dla uczniów zajęła się pani Markéta Sergejko.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego najpierw spędzili 3 godziny badaniem Szczelińca Wielkiego – najwyższego szczytu Gór Stołowych. Po pokonaniu kilkuset stopni podziwiali piękne widoki i ciekawe miasto skalne na szczycie góry. Wycieczkę profesjonalnie poprowadziła pani Joanna Romanowicz – Przewodnik Sudecki, podając inspirujący wykład. Następnie uczestnicy zjedli obiad w restauracji STOLOVE w Karłowie u podnóża Szczelińca Wielkiego. Kolejnym celem wycieczki było słynne sanktuarium i miejsce pielgrzymkowe Wambierzyce. Uczniowie zwiedzili monumentalną bazylikę Bazylika Nawiedzenia NMP. Ostatnim punktem programu była Ruchoma Szopka. Organizacja Zarządzająca Destynacją zapewniła dla uczestników wyjazdu studyjnego suchy prowiant, przygotowany przez firmę Bistro Portuše w Rychnovie nad Kněžnou: wrap z kurczakiem, brownies i jabłko oraz napój – wodę niegazowaną.