publicita

Ostatnie dwa kursy języka polskiego zostały przesunięte na wrzesień 2020 r.

W ramach projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie organizuje ostatnie dwa kursy języka polskiego przeznaczone dla pracowników informacji turystycznej oraz dla swoich członków i partnerów.

Oba jednodniowe kursy języka polskiego będą miały miejsce w hotelu April Panorama w dniach 18 IX 2020 r. i 25 IX 2020 r. Zajęcia będą w dalszym ciągu prowadziły panie Katarzyna Byrtek i Markéta Sergejko. Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji pomiędzy polskimi a czeskimi instytucjami i będzie korzystne dla ich dalszej współpracy.

Pozvánka na kurz polštiny 18.9.2020

Pozvánka na kurz polštiny 25.9.2020