publicita

Projekt „Żyjemy razem” został dwukrotnie przedłużony

Po spotkaniu w lipcu 2020 r. w Rychnovie nad Kněžnou partnerzy projektu doszli do wniosku, że konieczne jest przedłużenie okresu realizacji projektu ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 wprowadzone przez władze po obu stronach granicy.

Po wzajemnym uzgodnieniu wniosek o zmianę został opracowany i złożony przez Partnera Wiodącego – Stowarzyszenie Gmin Orlicko. Projekt został przedłużony do 30.09.2021 r. Wiosną 2021 r. Organizacja Zarządzania Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (DSOHP) nie mogła zrealizować zaplanowanych wyjazdów dla studentów Akademii Handlowej i uczniów Średniej Szkoły Ruchu Turystycznego Choceň najpierw z powodu zamkniętych granic, a później ze względu na to, że w związku z obostrzeniami nie można było zebrać uczniów z różnych klas na wspólny wyjazd. Okoliczności związane z obecną sytuacją zakłóciły także organizację 2-dniowego study tour dla czesko-polskich touroperatorów na terenie Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego, które było już przygotowane, ale następnie trzeba było je odwołać. Nie odbył się również 2-dniowy wyjazd studyjny w celu poznania polskich atrakcji dla pracowników samorządów i centrów informacji turystycznej z Republiki Czeskiej. Polscy partnerzy z kolei nie mogli zorganizować warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży do Polski i Czech czy konferencji polsko-czeskiej zamykającej projekt. Sytuacja związana z pandemią Covid-19 w bieżącym roku ponownie skomplikowała zakończenie projektu. Po przeprowadzeniu spotkania online i w porozumieniu ze wszystkimi partnerami Partner Wiodący złożył drugi wniosek o przedłużenie projektu, który został rozpatrzony pozytywnie. Projekt zakończy się 30.06.2022 r.