publicita

Serwis DENIK.CZ informuje o kontynuacji polsko-czeskiej współpracy regionu Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka w 2019 roku

Polsko-czeski projekt „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, mający na celu wzmocnienie współpracy i przynależności regionalnej oraz wzajemne poznawanie sąsiadujących regionów przygranicznych, jest projektem współpracy instytucji i społeczności lokalnych na pograniczu polsko-czeskim, realizowanym przez czterech partnerów.

Realizując powyższy projekt Organizacja Zarządzania Destynacją Góry i Pogórze Orlickie organizuje kursy języka polskiego przeznaczone dla pracowników informacji turystycznej oraz dla własnych członków i partnerów. W bieżącym roku odbędzie się łącznie sześć kursów języka polskiego prowadzonych przez lektorkę czeską oraz native speakera. Głównym celem kursów jest podniesienie poziomu znajomości języka polskiego, co przyczyni się do poprawy jakości komunikacji pomiędzy polskimi a czeskimi instytucjami, będzie korzystne dla ich dalszej współpracy i ułatwi komunikację pracownikom informacji turystycznej, którzy dzięki temu mogą w bardziej przyjazny sposób przedstawić ofertę regionu polskim turystom.

Kolejnym z działań realizowanych w bieżącym roku jest wzmacnianie więzi dzieci i młodzieży do regionu Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym atrakcyjnym przedsięwzięciu zaangażowane jest Technikum Handlowe i Obsługi Ruchu Turystycznego (Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu) w Chocni, która weźmie udział w wyjazdach studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół. Celem powyższych działań jest zwiększenie świadomości o walorach regionu partnerskiego wśród młodych łudzi, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz zapoznanie się z historią, kulturą i produktami regionalnymi. Wyjazdy do Polski mogą być także zachętą do zorganizowania kolejnych wycieczek szkolnych. Uczniowie kierunku ruch turystyczny mogą doświadczenia z jednodniowych podróży poznawczych wykorzystać podczas praktyki zawodowej w swoim przyszłym zawodzie. Wyjazdy studyjne zaplanowane są na maj i czerwiec, a kolejne odbędą się po wakacjach – we wrześniu i w październiku.

Pod koniec kwietnia 2019 roku powyższe działania projektu „Żyjemy razem” zostały zaprezentowane w regionalnych mutacjach gazety DENIK.CZ.