publicita

Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała dwunastą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie  kontynuuje realizację kolejnego działania, jakim jest wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W to ciekawe działanie zaangażowana jest Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Ruchu Turystycznego w mieście Choceň, która w tym roku uczestniczy w trzech wyjazdach studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół.

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom atrakcyjności terytorium partnerów, wzmocnienie patriotyzmu oraz zapoznanie się z historią, kulturą i produkcją regionalną. Może też posłużyć jako inspiracja dla innych wycieczek szkolnych. Studenci kierunku ruch turystyczny mogą wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas jednodniowych wycieczek w swojej przyszłej pracy.

Ostatni wyjazd studyjny odbył się 12 maja 2022 r. do miejscowości Wambierzyce i Pstrążne. Studentom drugiego roku Liceum Handlowego i Średniej Szkoły Zawodowej Ruchu Turystycznego w mieście Choceň towarzyszyli nauczyciele Mgr. Lenka Sixtová i Mgr. Milena Pirochtová. Organizacją wyjazdu zajęła się Mgr. Veronika Musilová, a bezpieczny transport do Polski zapewnił pan Petr Matějíček z firmy AUDIS BUS, s.r.o. z siedzibą w Rychnovie nad Kněžnou. Tłumacz Markéta Sergejko tłumaczyła wyjaśnienia przewodników. Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zapewniła dla wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego suchy prowiant w postaci kanapek z szynką, serem i warzywami oraz brownies, owoców i wody, przygotowany przez Bistro Store Portuše.

Pierwszym punktem na trasie były Wambierzyce, zwane Śląską Jerozolimą. Tutaj zwiedziliśmy ruchomą szopkę znajdującą się u podnóża wambierzyckiej Kalwarii. Szopkę wykonał zegarmistrz Longin Wittig w drugiej połowie XIX wieku. Pracował nad nią przez 28 lat, a w tym czasie stworzył 800 figurek. W programie przedpołudniowym uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli również okazję zwiedzić Bazylikę Matki Bożej Wambierzyckiej, do której prowadzą monumentalne schody. Bazylika składa się z owalnej nawy i 11 kaplic. W połowie wycieczki zatrzymaliśmy się na obiad w restauracji Tajemniczy Ogród w Szczytnej. Program popołudniowy zaprowadził uczestników do skansenu – Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, znajdującego się w Kudowie-Pstrążnej (czeska nazwa miejscowości: Stroužné). Uczniowie zobaczyli tu przeważnie drewniane budynki usytuowane na zboczu wzgórza, których wnętrza wyposażone są w autentyczne meble i akcesoria.

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 

Prezenční listina a seznam studentů 12.5.2022
program_12.5.2022