publicita

Spółka Zarządzająca Destynacją „Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała dziesiątą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją „Góry Orlickie i Pogórze Orlickie kontynuuje realizację kolejnego działania: wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym dzlałaniu bierze udział Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Turystyki w Chocni, która w tym roku uczestniczy w 3 wyjazdach studyjnych dla młodzieży i przedstawicieli szkół.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat atrakcyjności terytorium partnerów, wzmocnienie patriotyzmu oraz poznanie historii, kultury i produkcji regionalnej. Może też posłużyć jako inspiracja dla kolejnych wycieczek szkolnych. Uczniowie kierunku ruch turystyczny mogą doświadczenie zdobyte podczas jednodniowych wycieczek wykorzystać w swojej przyszłej pracy.

Pierwszy wyjazd studyjny w tym roku odbył się 5 maja 2022 r. do miejscowości Złoty Stok. Uczniom pierwszego roku Wyższej Szkoły Biznesu i Średniej Szkoły Zawodowej Turystyki w Chocni towarzyszyły Mgr. Jitka Šedová i Mgr. Lenka Pavlíčková. Organizacją wyjazdu studyjnego zajęła się Mgr. Veronika Musilová, bezpieczną podróż zapewnił kierowca Petr Matějíček z firmy AUDIS BUS, s.r.o. z siedzibą w Rychnovie nad Kněžnou. Tłumaczenie ustne po raz kolejny zapewniła Markéta Sergejko.

W Zlatym Stoku na uczniów czekało kilka przystanków. Pierwszy z nich to trasa podziemna w dawnej kopalni złota. W pierwszej części trwającego półtorej godziny zwiedzania uczestnicy obejrzeli Sztolnię Gertruda oraz małe muzeum znaków ostrzegawczych. W drugiej części zwiedzili Sztolnię Czarna z podziemnym wodospadem i następnie przejechali około 300 metrów podziemnym pomarańczowym tramwajem. Następnym punktem programu był obiad  w miejscowym barze. Po krótkim przejściu do dolnej części Złotego Stoku przyszła kolej na zwiedzanie osady górniczej w której zaprezentowano  różnego rodzaju średniowieczne urządzenia techniczne. Większość z nich uczniowie mogli sami wypróbować. Ostatnim przystankiem była Sztolnia Ochrowa znajdująca się w pobliżu osady. Jest uważana za najpiękniejszą sztolnię Gór Złotych, a przed jej wejściem można skosztować wody ze źródełka z wodą leczniczą.Spółka Zarządzająca Destynacją „Góry Orlickie i Pogórze Orlickie  zapewniła suchy prowiant dla wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego – kanapkę z szynką, serem i warzywami, brownies, jabłko i butelkowaną wodę gazowaną z Bistro Portuše w Rychnovie nad Kněžnou.

  

      

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064