publicita

Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała jedenastą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie kontynuuje realizację kolejnego działania, jakim jest wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym działaniu bierze udział Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Ruchu Turystycznego w mieście Choceň, która w tym roku uczestniczy w trzech wyjazdach studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat atrakcyjności terytorium partnerów, wzmocnienie patriotyzmu oraz poznanie historii, kultury i produkcji regionalnej. Może też posłużyć jako inspiracja dla kolejnych wycieczek szkolnych. Doświadczenie zdobyte podczas jednodniowych wycieczek mogą uczniowie kierunku ruch turystyczny wykorzystać w swojej przyszłej pracy.

Drugi wyjazd studyjny, który odbył się 9 maja 2022 r., zaprowadził uczestników do Szczytnej i pobliskiego zamku Leśna Skała na Szczytniku. Uczniom trzeciej klasy Liceum Handlowego i Średniej Szkoły Zawodowej Ruchu Turystycznego Choceň towarzyszyli nauczyciele Mgr. Lukáš Chadima i Mgr. Milan Ryjáček. Organizacją wyjazdu studyjnego zajęła się Mgr. Veronika Musilová i na miejsce bezpiecznie zawiózł nas kierowca Petr Matějíček z firmy AUDIS BUS, s.r.o. z siedzibą w Rychnovie nad Kněžnou. Tłumaczem była pani Markéta Sergejko. Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zapewniła dla wszystkich uczestników wyjazdu studyjnego suchy prowiant przygotowany w Bistro Portuše: kanapkę z szynką, serem i warzywami oraz brownies, jabłko i wodę butelkowaną.

W zamku Leśna Skała uczniowie najpierw zwiedzili Muzeum Dźwięku, gdzie dowiedzieli się, skąd wzięły się instrumenty muzyczne, jak się ich używa, a także poznali ich wynalazców. Dzięki interaktywnemu zwiedzaniu i przewodnikom zobaczyliśmy, jak działa większość eksponatów. Następnie udaliśmy się na obiad do restauracji Tajemniczy Ogród. Po południu przyszedł czas na zwiedzanie wnętrz zamku Leśna Skała. Został on zbudowany w 1837 r. na miejscu mniejszej twierdzy z końca XVIII w. przez hrabiego Leopolda von Hochberga. Od lat 30-ych XX w. zamek był własnością Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Założyli tu szkołę misyjną i nieopodal zamku wznieśli kalwarię. Po II wojnie światowej zamek został upaństwowiony i służył jako Dom Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. W 2006 r. zamek powrócił do Misjonarzy Świętej Rodziny, a do 2020 r. mieścił się w nim Dom Pomocy Społecznej. Obecnie zamek jest zarządzany przez Fundację Zamek Leśna Skała. Dzięki wycieczce uczniowie zapoznali się z tym, jaki jest stan zabytków, które w ubiegłym wieku były wykorzystywane do innych celów, a obecnie są stopniowo, z wyczuciem remontowane i udostępniane zwiedzającym.

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064