publicita

Spotkanie partnerów projektu w 2022 r.

Realizacja projektu Żyjemy razem, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 została przedłużona do tego roku, do 30.06.2022. Dlatego zaraz po nowym roku, w dniu 21 stycznia 2022 r., partnerzy projektu spotkali się w siedzibie siedziby partnera w Górach Orlickich i Podorlicko, aby uzgodnić sposób kontynuacji działań projektowych, nawet w odniesieniu do sytuacji związanej z Covid- 19 przepisów.

Każdy z partnerów podsumował już wdrożone działania, a także te, które należy jeszcze zakończyć, aby wszystkie działania zostały zakończone najpóźniej do 30 czerwca 2022 r. Ze spotkań partnerów wynikało, że konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę w projekcie. Partnerzy projektu dostarczą partnera wiodącego SO Orlicko, który złoży wniosek o zmianę nr 5.