publicita

Spotkanie partnerów projektu Żyjemy razem I.

W środę 8 marca 2023 roku partnerzy projektu Żyjemy razem omówili on-line swoje zaplanowane działania na 2023 rok, szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania transgranicznego.

Związek Gmin Orlicko przedstawił partnerom w szczególności swoje projekty ścieżek rowerowych, a także przygotowania do rozbudowy Singltrek Suchák. Poinformowała także partnerów o projekcie zapobiegania powstawaniu odpadów jako przykładzie dobrej praktyki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania bioodpadów i kubków wielokrotnego użytku, szczególnie podczas wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (zwana dalej DSOHP) informowała o działaniach marketingowych – targach, prezentacjach, publikacji broszury IMAGE i broszury produktowej Zamki na Orlicy – Czeska Loara w wersji polskiej oraz o współpracy z firmą Polskie wydawnictwo na temat przewodnika „Atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza”. DSOHP przyłączyło się również do projektu Chodzę bez śladów i pomaga szerzyć świadomość na temat zrównoważonej turystyki.

Powiat Kłodzki poinformował partnerów projektu o przygotowaniu nowego profilu na Facebooku pod nazwą Ziemia Kłodzka i Orlicko, na którym prezentowane będą wydarzenia i atrakcje turystyczne po obu stronach granicy. Ponadto przedstawiciele powiatu kładskiego poinformowali o nowym polsko-czeskim projekcie pt. „Nasze sąsiedztwo. Robert Stando Film Festival”, który po raz pierwszy odbędzie się w maju tego roku.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej poinformowało o funkcjonowaniu i wykorzystaniu projektów zrealizowanych w poprzednich latach, takich jak Singletracks Glaensis czy Czesko-polski Szlak Grzbietowy , a także o projekcie rozbudowy Singletrack Glacensis.