publicita

Spotkanie partnerów projektu Żyjemy razem II.

Partnerzy projektu Żyjemy razem na koniec roku spotkali się ponownie online we wtorek 5 grudnia 2023 roku i poinformowali się o przebiegu roku 2023 w obszarze współpracy transgranicznej.

Związek Gmin Orlicko poinformował partnerów o zakończeniu projektu przygotowania granicznej ścieżki rowerowej Těchonín-Mladkov-Lichkov oraz o decyzji Orlicka o kontynuowaniu przygotowania ścieżki rowerowej aż do Králík i Dolní Moravy z możliwością połączenia do Polski w Dolnej Lipce. Pokrótce przedstawił także projekt Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie Ziemi Orlickiej, na który Orlicka otrzymała już dotację. W 2024 roku Orlicko spodziewa się zakończyć projekt przygotowania pozostałych ścieżek rowerowych, a także kolejnego etapu jednolitego toru, w przypadku którego wynegocjowano już partnerstwo z gminą Mezilesí.

Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (zwana dalej DSOHP) poinformowała o osobistym udziale w uroczystości chrztu polskiego przewodnika we Wrocławiu oraz prezentacji materiałów promocyjnych nie tylko na targach we Wrocławiu. Do prezentacji transgranicznej zaangażowani zostali także jej członkowie – miasta i gminy posiadające polskich partnerów. Aktualnie pracujemy nad całkowitą przebudową strony internetowej www.mojeorlickehory.cz zgodnie z obowiązującymi trendami. Wiadomość jest taka, że ​​DSOHP jest koordynatorem utrzymania tras do narciarstwa biegowego na Králové-Hradeckiej części grzbietu Gór Orlickich.

Powiat Kłodzki poinformował o projekcie przygotowanym we współpracy ze stowarzyszeniem Kladské pomezí pod nazwą „Kłodzka granica na fali”, którego przedmiotem będzie szeroka promocja atrakcji turystycznych regionów przygranicznych. Ponadto powiat kładski zapoznał partnerów z propozycjami projektów zaplanowanymi w nowym okresie programowym UE 2021-2027 w ramach priorytetu 2 Turystyka i 4 Współpraca.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej poinformowało o postępie w przygotowaniu wspólnego projektu z DS Králický Sněžník, który będzie skupiał się głównie na wsparciu działań marketingowych Regionu Rowerowego Králický Sněžník i Glacensis Singletracks.